Công ty cổ phần XNK Gralimex

  • Thanh Hoa, Vietnam

  • +84 237 8655789

Nhãn đóng lon trong Sy rô

In Stock

Long nhãn là sản phẩm phổ biến ở miền Bắc Việt Nam. Trong quá khứ, long nhãn được tách vỏ và hạt, đem sấy khô để sử dụng trong thời gian dài.

Ngày nay, long nhãn được bảo quản trong môi trường Sy rô, đóng lon. Đảm bảo vận chuyển, bảo quản được thuận tiện. Sử dụng dễ dàng.

Category:
viVietnamese
Call Now Button