Công ty cổ phần XNK Gralimex

  • Thanh Hoa, Vietnam

  • +84 237 8655789

Ngô ngọt đóng lon

In Stock

Ngô thực phẩm được sử dụng để ăn liền hoặc chế biến.

Ngô được bảo quản trong môi trường Sy rô và đóng lon, phù hợp để bảo quản lâu dài và vận chuyển đường xa.

Category:
viVietnamese
Call Now Button