Công ty cổ phần XNK Gralimex

  • Thanh Hoa, Vietnam

  • +84 237 8655789

1. SƠ LƯỢC CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN GIỐNG CÂY DỨA

Quá trình nhân giống cây dứa trong phòng thí nghiệm khi chưa có nguồn phôi giống ổn định sẽ bao gồm 3 giai đoạn chính: (1) Khử mẫu; (2) Nhân chồi; và (3) Tách cây. Khi đã có phôi giống ổn định thì chỉ cần 2 giai đoạn nhân chồi và tách cây. Cây sau khi được tách và phát triển đến giai đoạn thích hợp sẽ được mang ra trồng trông vườn ươm trước khi được chuyển ra đồng.

Nhân giống

2. CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO NHÂN GIỐNG CÂY DỨA

Cơ sở vật chất cho phòng thí nghiệm nuôi cấy mô nhân giống cây dứa được liệt kê theo phòng chức năng như sau. Các danh mục thiết bị, dụng cụ được liệt kê ở mức cơ bản, số lượng thì phụ thuộc vào công suất thực tế cần nuôi cấy. Khi nào xác định được nhu cầu cụ thể sẽ tính công suất và từ đó tính toán cụ thể diện tích, số lượng tủ cấy, số lượng kệ nuôi cây và số lượng nhân sự.

2.1. Phòng chuẩn bị môi trường nuôi cấy

Mục đích:

  • Lưu trữ và bảo quản hóa chất cho pha chế môi trường.
  • Thực hiện pha chế môi trường nuôi cấy.

Diện tích: chứa đủ các thiết bị và dụng cụ như bên dưới, có không gian để pha chế và rửa dụng cụ. Diện tích khoảng 25-50 m2.

2.2. Phòng hấp môi trường

Mục đích:

  • Hấp vô trùng môi trường nuôi cấy trước khi chia vào các bịch nuôi cấy.
  • Hấp khử trùng dụng cụ và hấp bỏ.

Diện tích: đủ chứa 1 nồi hấp và tủ sấy và không gian để các dụng cụ sau khi hấp và chuẩn bị hấp. Diện tích khoảng 25m2.

2.3. Phòng chia môi trường

Mục đích:

  • Chia môi trường vào các bịch nuôi cấy sau khi hấp khử trùng.
  • Bảo quản và kiểm tra nhiễm các bịch môi trường sau khi chia.

Yêu cầu: phòng chống ẩm, mốc Diện tích: tùy thuộc vào số lượng tủ cấy và số lượng kệ cần thiết để đáp ứng công suất nuôi cấy.

2.4. Phòng cấy và tách cây

Mục đích: dùng để cấy các cụm phôi và tách cây vào các bọc môi trường vô trùng trong các tủ cấy vô trùng.

Yêu cầu: phòng chống ẩm, mốc.

Diện tích: phụ thuộc vào số lượng tủ cấy cần đặt, tức phụ thuộc vào công suất cần cấy trong 1 ngày. Trung bình mỗi công tách được 2.000 cây/ngày.

Phòng cấy

2.5. Phòng nuôi cây

Mục đích: nuôi cây để nhân chồi và nuôi cây con đến khi chuyển ra vườn ươm.

Yêu cầu: nhiệt độ môi trường ổn định ở khoảng 25 độ C, liên tục trong suốt quá trình nuôi cây.

Nuôi cấy
viVietnamese
Call Now Button