Công ty cổ phần XNK Gralimex

  • Thanh Hoa, Vietnam

  • +84 237 8655789

Lõi ngô khô ép kiện

In Stock

Lõi ngô khô là sản phẩm đa dụng, vừa có thể sử dụng rải sàn cho chuồng trại, nhưng cũng có giá trị dinh dưỡng bổ sung vào thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, do lõi ngô nhẹ nên còn được trộn vào các loại thức ăn nổi cho cá, đảm bảo tỷ trọng nhẹ.

Thành phẩm ép ở dạng kiện, dễ sử dụng.

viVietnamese
Call Now Button