Công ty cổ phần XNK Gralimex

  • Thanh Hoa, Vietnam

  • +84 237 8655789

Aqua Pro-Envi Men xử lý môi trường

In Stock

Aqua Pro-Envi Men xử lý môi trường có chứa nhiều loại vi khuẩn có lợi cho quá trình tự xử lý môi trường nước. Các dòng vi khuẩn này tham gia vào quá trình phân giải các chất hữu cơ lắng đọng trong điều kiện yếm khí

viVietnamese
Call Now Button